Ons logo
Ons logo is gebaseerd op vexillologisch symbolen. Vexillologische symbolen zijn symbolen die worden gebruikt in de vexillologie om op een gestandaardiseerde en overzichtelijkewijze gegevens van vlaggen weer te geven. Het systeem is door Whitney Smith ontwikkeld en wordt sinds het begin van de jaren ‘70 door de FIAV (Fédération Internationale des Associations Vexillologiques).

Gebruikssymbolen
Het gebruik van een vlag wordt door middel van bolletjes in een rastersymbool van drie kolommen en twee rijen weergegeven. De bovenste rij in het raster geeft het gebruik van de betreffende vlag op het land aan; de onderste rij het gebruik op zee. De drie kolommen geven het gebruik door bepaalde groepen aan. Van links naar rechts zijn dat: privé/civiel gebruik, het gebruik van ambtswege en het gebruik door militaire instanties. Wanneer in dezelfde rij alle drie de kolommen zijn gemarkeerd, spreekt men van een nationale vlag.